Kênh thông tin bất động sản

VAMC: Cần thêm 3.000 tỷ trong năm 2018 để xử lý nợ xấu


Theo Quyết định 1058 của Thủ thướng Chính phủ, vốn điều lệ VAMC được cấp năm 2018 là 5.000 tỷ đồng, đến năm 2020 là 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, VAMC vẫn chưa được cấp bổ sung vốn. 

VAMC cần thêm 3.000 tỷ đồng để xử lý nợ xấu

Nói về khó khăn do thiếu vốn, ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch HĐTV VAMC cho biết: VAMC được cấp 2.000 tỷ, năm vừa qua VAMC cố gắng làm và quay vòng được hơn 3.500 tỷ đồng. Năm nay kế hoạch cũng “kiễng chân” mua bán theo giá thị trường 3.500 tỷ đồng, tức là mua gần gấp đôi khả năng hiện có. “Với 2 nghìn tỷ hiện có, nguồn lực của VAMC mới chỉ chiếm 10% nhu cầu thực. Bởi vì muốn mua theo thị trường, mua đứt bán đoạn thì VAMC phải có tiền thực”, ông Đông nhấn mạnh.

Cũng theo ông Đông, hiện nay, các tổ chức tín dụng đăng ký bán nợ thị trường cho VAMC khoảng hơn 20.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với vốn của VAMC chỉ 2.000 tỷ đồng, chắc chắn không đáp ứng được nhu cầu. Do vậy, để xử lý nhanh và triệt để nợ xấu, ông Đông khẳng định, một số pháp lý cần sớm được điều chỉnh. Bên cạnh đó, VAMC cần nguồn lực, cụ thể là vốn và con người.

Theo phương án phát hành trái phiếu năm 2018 của VAMC được NHNN phê duyệt, tổng giá trị trái phiếu đặc biệt được phát hành trong năm 2018 là 32.000 tỷ đồng. Tổng số tiền để mua nợ xấu theo giá thị trường là 3.500 tỷ đồng theo công văn số 2546/NHNN-CQTTGSNH đã được NHNN phê duyệt. 

Tổng số tiền xử lý các khoản nợ xấu giai đoạn 2017 – 2018 theo phê duyệt của Thống đốc NHNN về Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017 – 2018 và hướng tới năm 2022 tối thiểu 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua. Trong đó, riêng năm 2018 xử lý 34.504 tỷ đồng nợ xấu.

Theo báo cáo, trong năm 2017, VAMC đã mua 565 khoản nợ từ 114 khách hàng thuộc 14 TCTD với tổng dư nợ gốc đạt 32.377 tỷ đồng, giá mua đạt 31.831 tỷ đồng.

Tính đến 31/012/2017, VAMC đã thu hồi nợ được 30.641 tỷ đồng, bán được 865 khoản nợ của 731 khách hàng với giá bán nợ là 6.472 tỷ đồng, bán tài sản bảo đảm với giá 4.865 tỷ đồng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/vamc-can-them-3000-ty-trong-nam-2018-de-xu-ly-no-xau-75538.html