Kênh thông tin bất động sản

VAMC phải xử lý 140.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2018


Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 diễn ra tại Hà Nội tuần qua.

Đến hết năm 2018, VAMC phải xử lý được tối thiểu 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đề nghị VAMC tập trung xây dựng, phê duyệt và triển khai kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2018, tập trung mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường. Chỉ thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời phối hợp với các TCTD bán nợ xấu trong việc thu hồi, xử lý tài sản bảo đảm,… đối với nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt của VAMC theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo hết năm 2018 xử lý được tối thiểu 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua.

Bên cạnh đó, hoàn thành mua nợ xấu theo giá trị thị trường tối thiểu 6.600 tỷ đồng thông qua các giải pháp được phê duyệt tại Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực hoạt động của VAMC giai đoạn 2017-2020 hướng tới năm 2022.

Về mua nợ theo giá thị trường, VAMC đã ký hợp đồng với 5 TCTD để mua nợ theo giá thị trường đối với 6 khách hàng với tổng giá mua nợ là 3.142,07 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch mua nợ thị trường đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt.

Về thu hồi nợ, năm 2017, VAMC đã phối hợp với các TCTD thu hồi được 30.700 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch thu hồi nợ năm 2017 được NHNN giao (22.000 tỷ đồng) tăng 2.700 tỷ đồng so với năm 2016.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/vamc-phai-xu-ly-140000-ty-dong-no-xau-trong-nam-2018-71301.html