Kênh thông tin bất động sản

VIB “xin” vận hành Basel II từ ngày 01/01/2019


Trong thông cáo báo chí gửi đi mới đây, VIB cho biết lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 1.720 tỷ, tăng 176% so với cùng kỳ năm trước và đạt 86% kế hoạch cả năm.

Doanh thu tăng 48% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 50% và 37%.

VIB 9 tháng lợi nhuận đạt 1.720 tỷ đồng

Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 132.500 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt gần 95.200 tỷ đồng, huy động vốn đạt gần 89.200 tỷ, tăng lần lượt 13,1% và 14,8% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,5%.

Dư nợ tín dụng bán lẻ của VIB tăng 58%, đạt trên 67.400 tỷ, với mức so với cùng kỳ năm 2017, với thị phần tín dụng ô tô đạt 25% trên toàn quốc.

Hệ số an toàn vốn (CAR) của VIB đang ở mức 12,4%, hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 38,2% so với quy định hiện tại là 45%.

VIB cho biết, trong tháng 7/2018, Ngân hàng Nhà nước và Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ghi nhận VIB là ngân hàng thứ 5 trong hệ thống không còn dư nợ đã bán cho VAMC nhờ tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC.

Cùng với đó, trong số 10 ngân hàng thương mại được NHNN lựa chọn để triển khai thí điểm chuẩn mực Basel II thì chỉ có VIB và Vietcombank đã sẵn sang để áp dụng chuẩn mực này. VIB hiện có tỷ lệ CAR theo Basel II ở mức trên 9,5% và đang chờ chấp thuận của NHNN để vận hành Basel II từ ngày 01/01/2019.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/vib-xin-van-hanh-basel-ii-tu-ngay-01012019-76264.html