Kênh thông tin bất động sản

VIB xin ý kiến phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2018


Trình bày lý do cấp thiết của việc tăng vốn lần này, VIB cho biết: Theo quy định của ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ ngày 1/1/2019, hệ số CAR của VIB sẽ được tính theo chuẩn Basel II, đòi hỏi mức vốn cao hơn để duy trì hệ số an toàn là 12,25%.

VIB xin ý kiến cổ đông phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu

Đồng thời, việc tăng trưởng tài sản theo kế hoạch kinh doanh của ngân hàng cũng đòi hỏi việc tăng vốn để đảm bảo hệ số CAR của VIB luôn ở mức phù hợp theo quy định tại mọi thời điểm.

Căn cứ vào các yêu cầu trên, VIB dự kiến phát hành vốn cấp 2 trong thời gian tới, với số lượng tối đa 200 triệu USD (tương đương 4.500 tỷ đồng) để đảm bảo quy định về số dư nợ thứ cấp của ngân hàng (tối đa 50% tổng vốn cấp 1). VIB cho rằng việc phát hành trái phiếu vốn cấp 2 sẽ giúp tăng hệ số ROE (tỷ suất sinh lời) của ngân hàng.

Loại trái phiếu VIB dự kiến phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản. Đối tượng phát hành là nhà đầu tư riêng lẻ trong nước, công chúng trong nước và nước ngoài. Kỳ hạn trái phiếu từ trên 5 năm đến tối đa 10 năm.

Dự kiến thời gian phát hành là trong năm 2018 và có thể chia làm nhiều đợt.

Gần đây nhất, hồi tháng 1/2018, ngân hàng này cũng đã có đợt thông báo phát hành riêng lẻ 2.800 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/1/2017, 564.442.500 cổ phiếu của VIB với mã chứng khoán VIB đã chính thức giao dịch trên UPCOM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 17.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa của VIB đạt gần 9.600 tỷ đồng.

Trong ĐHĐCĐ năm 2018, Đại hội đã thông qua việc sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2018. 

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/vib-xin-y-kien-phat-hanh-4500-ty-dong-trai-phieu-trong-nam-2018-74342.html