Kênh thông tin bất động sản

Việt Nam nhập siêu hơn 2,7 tỷ USD trong 5 tháng


Riêng trong tháng 5 ước tính nhập siêu 800 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5 ước tính đạt 17,2 tỷ USD, giảm 1,9% so với tháng trước nhưng tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch một số mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện tăng 31,9%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 47,2%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 43,1%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 79,3 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 5 ước tính đạt 18 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 82 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 14,9 ty USD, máy tính và linh kiện đạt 13,3 tỷ USD, điện thoại và linh kiện đạt 5 tỷ USD,…

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 22 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2016; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 18,6 tỷ USD, tăng 51,9%. Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm với kim ngạch đạt 16 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là EU đạt 14,6 tỷ USD, tăng 9,5%

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/viet-nam-nhap-sieu-hon-27-ty-usd-trong-5-thang-66771.html