Kênh thông tin bất động sản

VietBank được chấp thuận tăng vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng, dự chi mua LIM II


Cụ thể, NHNN chấp thuận để VietBank tăng vốn điều lệ từ 3.249 tỷ đồng lên 4.256,19 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông VietBank thông qua tháng 4/2018.

VietBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 1000 tỷ đồng

VietBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Chi tiết kế hoạch tăng vốn được ĐHĐCĐ VietBank thông qua, phát hành 100,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 1.007 tỷ đồng, bao gồm phát hành 90,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 9,7 triệu cổ phiếu cho người lao động với cùng mức giá là 10.000 đồng/cp. 

“Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu năm 2018 là 1.007 tỷ được dự kiến sử dụng toàn bộ cho việc đầu tư tài sản để phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động, sinh lợi cho hoạt động kinh doanh VietBank, đảm bảo phù hợp quy định của NHNN về tỷ lệ đầu tư tài sản cố định đối với tổ chức tín dụng”, phía Vietbank cho biết. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, VietBank đã xin ý kiến cổ đông thông qua việc chi 1.400 tỷ đồng mua bất động sản là tòa nhà LIM II tại số 62A CMT8, phường 6, quận 3, Tp.HCM. Thời điểm mua dự kiến trong quý 3-4/2018. 

Như vậy, có thể hiểu VietBank sẽ sử dụng lượng vốn tăng thêm để bổ sung tiền cho thương vụ mua tòa nhà LIM II – một trong những động thái nhằm tăng tài sản theo như chiến lược chung của nhiều nhà băng thời gian gần đây.

LIM II được xây dựng trên tổng diện tích đất là 2.200 m2, gồm 18 tầng với 4 tầng cho khu thương mại, 13 tầng cho văn phòng. Tổng diện tích xây dựng vào khoảng 28.000 m2, diện tích sử dụng đạt 8.400 m2. Hiện, VietBank đang hoạt động từ tầng 6 đến tầng 11, chiếm gần 50% tổng số (6/13) tầng cho thuê làm văn phòng của tòa nhà.

Được biết, tòa nhà LIM II có chủ sở hữu là Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Chợ Đũi, được thành lập từ năm 2011, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng (tính đến giữa tháng 7/2017) do Công ty bất động sản Nhất Khang và CTCP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm góp vốn. Công ty Chợ Đũi đang là công ty thành viên của Tập đoàn Hoa Lâm – đơn vị có mối quan hệ mật thiết với VietBank.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/vietbank-duoc-chap-thuan-tang-von-them-hon-1000-ty-dong-du-chi-mua-lim-ii-75392.html