Kênh thông tin bất động sản

Vietinbank: Hết tháng 6/2018 tổng tài sản vượt 1,14 triệu tỷ


Cụ thể, tại hội nghị, ông Lê Đức Thọ – Tổng Giám đốc VietinBank Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 của VietinBank.

vietinbank 6 tháng 2018

Hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm so với thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản 6 tháng ước đạt 1.140 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 40 nghìn tỷ đồng, tăng 4%; dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng trưởng 7,56%. Trong đó, dư nợ cho vay tăng 9,8% so với đầu năm.

Các chỉ tiêu hiệu quả duy trì ở mức tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) là 1%, tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) hợp nhất là 13%.

Ông Thắng cho biết: Giai đoạn 2018 – 2020, HĐQT VietinBank đã phê duyệt 5 chủ điểm chiến lược kinh doanh toàn hệ thống, phát triển hoạt động kinh doanh bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, tăng trưởng thu phí dịch vụ, đặc biệt là sản phẩm, dịch vụ thanh toán và nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực tài chính, quản trị chi phí hiệu quả.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 là tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, tăng trưởng có chọn lọc, tăng trưởng gắn với hiệu quả, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện đại, tăng thu dịch vụ và thu ngoài lãi, cải thiện cơ cấu thu nhập.

Cũng tại hội nghị, ông Thọ cũng yêu cầu: Các chi nhánh ngân hàng cần đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay những ngày đầu quý 3, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

“Chi nhánh cần triển khai thực hiện có kết quả định hướng tín dụng của VietinBank, bảo đảm tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, thực chất, hiệu quả, an toàn, bền vững. Thực hiện nghiêm túc cơ chế lãi suất và phí, tăng cường thu phí dịch vụ, đẩy mạnh bán chéo, bán theo chuỗi liên kết”, ông Thọ nhấn mạnh.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/vietinbank-het-thang-62018-tong-tai-san-vuot-114-trieu-ty-74383.html