Kênh thông tin bất động sản

Vốn cho vay trung dài hạn tiếp tục giảm


Báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho thấy, ước tính đến hết tháng 8, tín dụng nền kinh tế tăng khoảng 11,5% so với cuối năm 2016.

Cơ cấu nguồn vốn ngắn hạn và trung dài hạn cho vay có sự trái chiều. Cụ thể, tín dụng ngắn hạn tăng khoảng 14,1%, chiếm 45,9% tổng tín dụng. Trong khi đó, tín dụng trung dài hạn tiếp tục có xu hướng giảm với mức tăng 8,8%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái là 11,1%.

8 tháng đầu năm nay, tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực hầu như không thay đổi so với cuối năm 2016, trong đó, tỷ trọng cho vay ngành công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 31,2%.

Bên cạnh đó, tốc độ cho vay nhanh hơn so với huy động. Huy động vốn 8 tháng đầu năm của các ngân hàng tăng ở mức 9,1% (cùng kỳ năm 2016 tăng 11,4%).

Ngoài ra, nợ xấu của các tổ chức tín dụng tính đến 30/6 vào khoảng 157.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2016, tỷ lệ nợ xấu vào khoảng 2,9% (năm 2016 khoảng 2,6%). Số nợ xấu này chủ yếu tập trung tại một số tổ chức tín dụng yếu kém, năng lực tài chính và khả năng điều hành kém, nằm trong diện tái cơ cấu.

Liên quan đến việc “siết” sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, mới đây Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014. Đây là lần thứ hai Thông tư 36 được sửa đổi theo hướng giãn thời gian áp dụng các tỷ lệ.

Theo đó, thay vì áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 40% vào năm 2018, NHNN quyết định lùi thời điểm này sang năm 2019.

Với lộ trình dự kiến này, các đối tượng có nhu cầu vay vốn trung dài hạn đặc thù như ở lĩnh vực bất động sản, tín dụng tiêu dùng, mua ô tô… sẽ chưa bị siết gấp.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/von-cho-vay-trung-dai-han-tiep-tuc-giam-68489.html