Kênh thông tin bất động sản

Vốn FDI vào TP.HCM tăng cao


Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực dẫn đầu trong thu hút vốn FDI với 17 dự án, vốn đầu tư đạt 122,7 triệu USD

Trong đó, có 270 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 335 triệu USD, bằng 69,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó có 79 dự án được cấp phép từ các năm trước điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm đạt 256 triệu USD. Vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 745 trường hợp với tổng giá trị góp vốn 728 triệu USD.

Theo lĩnh vực hoạt động, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 17 dự án, vốn đầu tư đạt 122,7 triệu USD, chiêm 36,6%. Tiếp theo là thương nghiệp với vốn đầu tư 87,9 triệu USD, chiếm 26,2%; thông tin và truyền thông 54,6 triệu USD (chiếm 16,3%); kinh doanh bất động sản 40 triệu USD, chiếm 11,9%;…

Tính đến tháng 5, Hàn Quốc là quốc gia có vốn đầu tư FDI lớn nhất tại TP.HCM với vốn đầu tư đạt 91,8 triệu USD, chiếm 27,4%; Malaysia đứng thứ hai với vốn đầu tư 45 triệu USD, chiếm 13,4%; Singapore 39,9 triệu USD, chiếm 11,9%.  

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/von-fdi-vao-tphcm-tang-cao-66772.html