Kênh thông tin bất động sản

Vốn FDI vào Việt Nam tăng hơn 82%


Thu hút FDI phân theo lĩnh vực. Nguồn: Bộ kế hoạch & Đầu tư

Trong đó, có 2.293 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 19,8 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016.

Đồng thời có 1.100 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm xấp xỉ 8 tỷ USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngoài ta có 4.535 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn 5,29 tỷ USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ 2016.

Giải ngân vốn FDI cũng tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 16 tỷ USD.

Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 14,95 tỷ USD, chiếm 45,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 8,37 tỷ USD, chiếm 25,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,5 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó TP.HCM là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 5,68 tỷ USD, chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 11 tháng năm 2017 gồm: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 hay SamSung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD tại Bắc Ninh.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/von-fdi-vao-viet-nam-tang-hon-82-70208.html