Kênh thông tin bất động sản

Xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng


Tập trung xử lý dứt điểm, kịp thời các trường hợp vi phạm đất đai liên quan đến hoạt động xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nôị. ảnh: H.A.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo UBND quận, huyện, thị xã và sở, ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành các quy định của pháp luật cũng như để nâng cao nhận thức tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện. 

Các quận huyện, thị xã và sở ban ngành cũng phải chỉ đạo các phòng chuyên môn sâu sát, quyết liệt trong công tác, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý lĩnh vực của ngành.

Cùng với đó, các đơn vị nêu trên phải tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình, tập trung xử lý dứt điểm, kịp thời các trường hợp vi phạm đất đai liên quan đến hoạt động xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng và vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới trên địa bàn quản lý. 

Lãnh đạo các đơn vị cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về những tồn tại hạn chế, yếu kém hoặc phát sinh các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý và định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn.

Cũng theo nội dung công văn, Sở Xây dựng có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tổ chức cuộc họp kiểm điểm tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn thành phố vào ngày 25 của tháng cuối quý.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/xu-ly-dut-diem-vi-pham-trat-tu-xay-dung-con-ton-dong-66976.html