Kênh thông tin bất động sản

Xử lý sai phạm hơn 2.100 tỷ đồng tại 6 dự án BOT, BT ở TP.HCM


Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ và UBND TP.HCM xem xét xử lý số tiền sai phạm hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó phê duyệt không đúng thẩm quyền 1.400 tỷ đồng, phê duyệt tăng sai 67 tỷ đồng. Giảm tổng vốn đầu tư, điều chỉnh hợp đồng các dự án với giá trị 90,6 tỷ đồng; loại khỏi phương án tài chính cầu Bình Triệu II là 49 tỷ đồng.

Giảm giá trị quyết toán dự án với giá trị 497,3 tỷ đồng; kiểm tra, xem xét việc thực hiện duy tu, sửa chữa bảo đảm theo các điều khoản của hợp đồng với giá trị 26,7 tỷ đồng; thẩm định chi phí duy tu của dự án mở rộng xa lộ Hà Nội do quyết toán theo phương án khoán loại ra khỏi chi phí hơn 5,7 tỷ đồng, thu về ngân sách thành phố từ các nhà đầu tư với giá trị hơn 41 tỷ đồng do thực hiện không đúng quy định.

Trước đó Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra các dự án được đầu tư theo hình thức BOT và BT gồm: dự án xây dựng cầu Phú Mỹ, dự án xây dựng đường kết nối vào cầu Phú Mỹ, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn An Sương – An Lạc, dự án xa lộ Hà Nội, dự án cầu Bình Triệu II, dự án xây dựng đường nối từ Nguyễn DuyTrinh vào khu công nghiệp Phú Hữu theo hình thức hợp đồng BOT và BT.

Thông báo của Thanh Tra Chính phủ nêu rõ những thiếu sót, sai phạm trong công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư.

Từ đó Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải tham mưu với Chính phủ hoặc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền, hoàn thiện các quy định cụ thể trong phương án tài chính hoàn vốn của hợp đồng BOT, BT nhất là lãi vay ngân hàng, lợi nhuận nhà đầu tư.

Đối với hội đồng nhân dân TP.HCM cần thông qua chủ trương đầu tư đối với dự án BOT trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi nhà đầu tư muốn tăng phí, UBND Thành phố phải trình HĐND Thành phố thông qua theo quy định.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/xu-ly-sai-pham-hon-2100-ty-dong-tai-6-du-an-bot-bt-o-tphcm-68636.html